Fuglelivet i i Rold Skov

I Rold Skov kan du opleve alle vore almindelige skovfugle. Dertil kommer en lang række arter, der er knyttet til vand eller til det åbne land i skovens randområder.

En stor del af skoven består af nåletræer, med rødgranen som den mest dominerende. De er ikke de mest spændende fuglelokaliteter, men enkelte arter er specialiserede i at bo netop her. Eksempelvis er det i nåleskoven du finder vor mindste fugl: fuglekongen. Større chance for at støde på et bredt udvalg af skovens fugle har du i blandet skov, gerne med indslag af gamle løvtræer. Her er der væsentlig mere variation, hvad angår boligforhold og fødeudbud.

I skovens gamle bøgebevoksninger, hvor døde træer får lov at stå, kan du opleve natugle, huldue, stor flagspætte, grønspætte, sortspætte, spætmejse og flere andre hulrugere.
 
Nordøst for Gl. Skørping, afskåret fra den egentlige Rold Skov, ligger Skindbjerglund, en gammel, fredet egeskov, som stort set har ligget urørt siden 1954. Naturstyrelsen Himmerlands arealer i Skindbjerglund er udlagt som naturskov, hvilket skaber grundlag for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Her er masser af bregner, laver og mosser. De gamle ege med deres knudrede bark er hjemsted for mange forskellige insekter, og kombineret med gode redemuligheder lokker det mange fugle til. Stæren yngler yderst talrigt i de mange gamle spættehuller. Men også andre skovfugle, som holder af gamle hule træer, findes i “lunden” – eksempelvis spætter og ugler.

I menuen til højre er der link til tekster om og fotos af en række fugle, du kan møde i Rold Skov.

Herunder kan du læse om de fugle, du kan møde forår, sommer, efterår og vinter.

FUGLEARTER I ROLD SKOV
Bjergvipstjert
Bjergvipstjerten er en forholdsvis ny ynglefugl i Danmark; den blev første gang registreret i 1923.
Fiskeørn
Fiskeørnen er slet ikke nogen rigtig ørn, men udgør sin helt egen familie.
Hejre
Den næsten én meter høje fiskehejre er et charmerende indslag ved skovens søer og vandløb, når den står helt stille på lavt vand og lurer på sit bytte.
Isfugl
Isfuglen er vandløbenes blå juvel. Den yngler i et dybt hul som den graver ud i åbrinken.
Rørsanger
Rørsangeren er en lille brunlig fugl, der næsten har samme farve som visne tagrør.
Vandstær
Vandstæren lever godt op til sit navn. Ganske vist er den ikke nogen stær, men navnet er nu alligevel fint