Fuglelivet i i Rold Skov

I Rold Skov kan du opleve alle vore almindelige skovfugle samt en lang række arter, der er knyttet til vand eller til det åbne land i skovens randområder.

En stor del af skoven består af nåletræer, med rødgranen som den mest dominerende. De er ikke de mest spændende fuglelokaliteter, men enkelte arter er specialiserede i at bo netop her. Eksempelvis er det i nåleskoven du finder vor mindste fugl: fuglekongen. Større chance for at støde på et bredt udvalg af skovens fugle har du i blandet skov, gerne med indslag af gamle løvtræer. Her er der væsentlig mere variation, hvad angår boligforhold og fødeudbud.

I gamle bøgebevoksninger, hvor døde træer får lov at stå, kan du opleve natugle, huldue, stor flagspætte, grønspætte, sortspætte, spætmejse og andre hulrugere.
 
Nordøst for Gl. Skørping, afskåret fra den egentlige Rold Skov, ligger Skindbjerglund, en gammel, fredet egeskov, som stort set har ligget urørt siden 1954. Skindbjerglund er udlagt som naturskov, hvilket skaber grundlag for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Her er masser af bregner, laver og mosser. De gamle ege med deres knudrede bark er hjemsted for mange forskellige insekter og kombineret med gode redemuligheder, lokker det mange fugle til. Stæren yngler yderst talrigt i de mange gamle spættehuller. Men også andre skovfugle, som holder af gamle, hule træer, findes her – eksempelvis spætter og ugler.

Herunder kan du læse om fugle, du kan møde forår, sommer, efterår og vinter og om de enkelte fuglearter.

FUGLEARTER I ROLD SKOV
Bøgeskov i maj
Fugle i forårsskoven
Viser vejret sig fra sin milde side kan du allerede i marts tage på fugletur i Rold Skov.
Bøg og eg i sommerdragt
Fugle i sommerskoven
Fuglesangen daler i takt med sommeren.
Efterårsskov i farver
Fugle i efterårsskoven
Efteråret giver travlhed for fuglene før vinteren.
Nøgne bøgestammer og -grene i sne
Fugle i vinterskoven
Stilhed, mejsetog og vintergæster.
Gravlev Sø med svaner
Fugle ved kilde, sø og å
Vand skaber gode fuglelokaliteter
Bjergvipstjert
Bjergvipstjert
Bjergvipstjerten holder til ved vand. Den yngler og overvintrer i Gravlevdalen.
Blåmejse
Blåmejse
En af skovens tidligste ynglefugle.
Fiskeørn
Fiskeørn
Fiskeørnen kan ses ved skovens søer og vandløb.
Fiskehejre
Fiskehejre
Den næsten én meter høje fiskehejre er en lydløs, diskret og dygtig fisker.
Gransanger
Gransanger
En tidlig sanger.
Grønspætte
Grønspætte
En myrejæger blandt skovens fugle.
Isfugl
Isfugl
Vandløbene og kildernes blå juvel.
Kernebider på snedækket gran
Kernebider
En diskret ynglefugle skov og haver.
Kvækerfinke
Kvækerfinke
En vintergæst i skov og have.
Lille korsnæb i toppen af gran
Lille korsnæb
Vinterens ynglefugl.
Misteldrossel
Misteldrossel
En tidlig ynglegæst.
Munk
Munk
En almindelig ynglefugl.
Musvåge
Musvåge
Den mest sete rovfugl i det åbne land og over skoven.
Natravn i flugt
Natravn
En camoufleret jæger med en speciel lyd.
Nattergal
Nattergal
En mestersanger i diskret fjerdragt
Natugle i hult træ
Natugle
Sjældent set, men ofte hørt.
Ravn i flugt
Ravn
En sagnomspunden fugl i fremgang.
Ringdue
Ringdue
Kurren til både glæde og irritation.
Rørsanger
Rørsanger
Rørsangeren er en lille brunlig fugl med næsten samme farve som de visne tagrør ved søer og åer.
Rød glente
Rød glente
En elegant flyver i det åbne land.
Rødkælk
Rødkælk (Rødhals)
En sanger, der kan høres året rundt.
Skovhornugle
Skovhornugle
Nattens flyver.
Skovskade
Skovskade
En skræppen er velkomsten.
Skovpiber
Skovpiber
En uanselig fugl med en speciel sangflugt.
Sortmejse
Sortmejse
Nåleskovens mejse.
Sortspætte med unger. Foto: Alastair Rae. https://da.wikipedia.org/wiki/Sortspætte#/media/Fil:BlackWoods.jpg
Sortspætte
En stor spætte, der foretrækker store myrer som føde.
Spætmejse på vej ned ad træstamme
Spætmejse
En akrobat i træerne.
Stor flagspætte
Stor flagspætte
En mesterhakker.
Træløber
Træløber
En krumnæbbet insektjager.
Vandstær
Vandstær
Vandstæren hører vinteren til. Her kan man opleve den charmerende fugl ved kildebækkene.
Vindrossel
Vindrossel
En ustabil vintergæst.