Munk

Munken er almindelig overalt i Rold Skov, hvor der er løvskov med en underskov af tæt krat. I de allermildeste vintre overvintrer nogle få munke i Danmark, men størstedelen af bestanden tilbringer vinteren i det sydligste Europa og Afrika. Fra midten af april dukker munken atter op i Rold Skov, hvor den især gør sig bemærket ved sin sang.

Munken lever i sommerhalvåret udelukkende af insekter, men om vinteren tager den gerne bær.

Munk