Træerne i Rold Skov

Bøg og rødgran har i mange årtier været de mest almindelige træarter i Rold Skov.

Bøgen dominerede i flere tusinde år, men fra midten af 1800-tallet valgte skovbruget at satse på nåletræer, især rødgran, der vokser godt og hurtigt i Rold Skov.

I disse år ændrer skovbilledet sig igen. Der plantes mere blandet løvskov med arter, som er hjemmehørende i Danmark. 

Er du nysgerrig efter at finde ud af mere om skovens træer, kan en tur i Den jyske Skovhave eller skovhaven ved Hvass Sø anbefales.

TRÆERNE I ROLD SKOV
Ask i blomst
Ask
Verdenstræet
Bøge i troldeskoven
Bøg
Rold Skovs bøge kan få mærkelige former.
Egeblade og agern
Eg
Et sjældent træ i Rold Skov.
Enebær
Ene
Isfuglen er vandløbenes blå juvel. Den yngler i et dybt hul som den graver ud i åbrinken.
Hyld i blomst
Hyld
Fattigmands vindruer