Enen

Optræder som lav busk eller op til 10 m søjleformet træ
Nåle: en cm lange og stikkende

Enen hører sammen med skovfyren til de oprindelige danske nåletræer. Enen har haft rødderne plantet i den danske muld siden istiden slap sit jernhårde greb om landskabet.
De små, sortblå enebær er i virkeligheden slet ikke bær, men kogler. Bærrene er fine som krydderi i brændevinen eller til at give kraftige sammenkogte retter en smag af lærkesang over de lyngklædte Rebild Bakker.
Enebærbuskene har faktisk hele tre slags ”bær” på een gang. De grønne er helt nye, friske og umodne. I løbet af det første år får de en blålig tone, men det er kun de helt sorte ”tredjeårsbær”, man bruger.
Enen er en gammel, magisk plante. Den besidder megen kraft og kan uddrive spøgelser og onde ånder. Enen skal æres; ellers går det galt – husk derfor altid at tage hatten af for enen.

Enebær