Undergrunden former landskabet på overfladen

I Rold Skov-området kan man bogstavelig talt gå gennem millioner af års geologisk historie, der har formet landskabet. Kalken og kridtet i undergrunden er grundlaget for kilder og vandløb, istiderne og deres smeltevand formede landskabet, og de seneste 4000-5000 år har menneskets aktiviteter i høj grad bestemt, hvordan skoven, bakkerne og de åbne områder ser ud.  

Mange steder i Rold Skov sætter undergrundens kalk sit præg på floraen. Uden kalken måtte vi undvære flere af vore orkidéer som Frueskoen i Bjergeskoven.

 

LANDSKAB OG GEOLOGI
På fossiljagt i Skillingbro
Skillingbro Kalkgrav
Find fossiler, smukke blomster og sommerfugle.
Fossiler
På fossiljagt
Find forstenede dyr, der er millioner af år gamle.
Blomstrende lyng i Rebild Bakker
Rebild Bakkers landskab og geologi
Falske bakker fortæller om fortiden.
Thingbæk Kalkminer ved lysfest
Thingbæk Kalkminer
Kalkminer, skulpturer og flagermus.
Skillingbro Kalkgrav
Geologisk cyklerute i Himmerland
Rold Skov, kalkgrave i Skillingbro og Vokslev.