Thingbæk Kalkminer

Minerne er hele året hjemsted for billedhuggeren Anders Bundgaards skulpturer og om vinteren også for flere hundrede af områdets flagermus. En oplevelse for både børn og voksne.

Læs mere om åbningstider og aktiviteter på Rebildcentrets hjemmeside.

Thingbæk Kalkminer ved lysfest