Tusinder af års kulturhistorie

Hvor du end bevæger dig i Rold Skov er skovens kulturhistorie tæt på. 
Ved Lille Blåkilde finder du en af de tætteste koncentrationer af gravhøje i Danmark. Mystiske stenrækker og stencirkler i nærheden vidner om, at kilderne og deres omgivelser i oldtiden var kultsteder.
Skoven er gennemkrydset af spor og veje fra gammel tid. Gamle vadesteder ved Lindenborg å og borganlæggene ved Egholm og Stubberuphus vidner også om, at her gik en af de vigtige vejforbindelser gennem Himmerland.
Røverbander har sat deres præg på området. Borgene ved Egholm og det første Nørlund Slot blev bygget som værn mod Middelalderens røvere. Rold Gl. kro var et fristed inden passagen gennem den farlige skov. Det store jordfaldshul Røverstuen ved Lille Økssø var ifølge gamle beretninger røvernes tilflugtsted. 

Skillingbro Kalkgrav og Thingbæk Kalkminer fortæller levende om kalkens betydning som råstof, mens det vigtigste erhverv, skovdriften, får fortalt sin historie på Museum Rebild. Her får du også historierne om egnens jægere, krybskytter og musikanter.
Læs mere om Museum Rebild

KULTURHISTORISKE NEDSLAG I ROLD SKOV
Blokhuset med flag til tops
Blokhuset
Lincoln Log Cabin - en kopi af præsident Abraham Lincolns hus.
Museum Rebild
Museum Rebild
Museum Rebild er både lokalhistorisk museum, udvandrermuseum og folkemusikcenter.
Udsigt mod Gryden i Rebild Bakker
Rebild Bakkers natur
Rebild Bakker er en af kronjuvelerne i Rold Skov, både når det gælder natur og kulturhistorie.
Hørgdalhuset
Rebild Bakkers kulturhistorie
Et område beboet i flere tusinde år.
Top Karens Hus
Top Karens Hus
Rebilds første traktørsted
Stenrækken i Nørreskoven
Stenrækken og stencirklen i Nørreskoven
Soltegn eller noget helt andet? Stenrækken og stencirklen i Nørreskoven får fantasien og tankerne i sving.