Rebild Bakkers kulturhistorie

Rebild-området blev tidligt beboet, fordi den sandede jord var nem at opdyrke med oldtidens primitive redskaber. Den sandede jord blev hurtigt udpint, og lyngen tog over og forvandlede bakkerne til hede. De stejle slugter kunne ikke dyrkes, men fungerede som fælles græsgang (overdrev) for landsbyen. 

Forsvundne huse

Der er mærkeligt få huse i Rebild Bakker. I dag er kun Rebildselskabets bygninger og Lars Kjærs Hus tilbage. Tidligere var der da også langt flere i den nordlige del af bakkerne. Ved P-pladsen midt på hulvejen i Rebild Bakker og halvvejs oppe ad bakken lå det hus, Rebildselskabets stifter, Max Henius lod bygge. Udsigten er fantastisk. Tæt ved står busten af Max Henius.

Længere mod nord kan man følge den afmærkede sti ud til Dybdal Hoved, hvor Timandshuset lå. Fundamentet af det meget beskedne hus, der endte sine dage i 1922, ses endnu. Længere fremme ses resterne af Ørnebjerghuset, som var beboet af Peter Ørnebjerg til langt op i 1900-tallet. Ned ad bakken fra Ørnebjerg passerer man tomten, hvor kunstneren Hans Nikolaj Hansen i begyndelsen af 1900-tallet byggede et hus, der blev centrum for en lille koloni af kunstere og videnskabsfolk, bl.a. Niels Bohr.

Tilbageturen går ad Ravnkildevejen, og man passerer her Lars Kjærs hus, hvor den navnkundige krybskytte Lars Kjær og hans hustru, spåkonen Marie, boede. I dag er huset indrettet som mindestue.

Cimbrerstenen

Tæt ved indgangen til Rebild Bakker står en stor sten til minde om cimbrernes udtog fra Himmerland i Jernalderen omkring år 0. Det er Danmarks næststørste rhombe porfyr, bragt hertil under Istiden fra fjeldene ved Oslofjorden. 

Et koldere klima og udpinte jorde fik kimbrerne til at bryde op og søge sydpå for at finde bedre vilkår. Deres sagnomspundne færd endte blodigt, da de blev tilintetgjort af en romersk hær i Provence i det sydlige Frankrig.

Stenen blev fundet mellem Rebild og Skørping og bragt til Rebild Bakker. Den lokale billedhugger Anders Bundgaard, som købte Thingbæk Kalkminer og indrettede dem til kunstmuseum, udhuggede tyrehovedet med inspiration fra Gundestrup-karret.

Hvor stenen står, lå i nogle år en pavillon, hvor Rebild Bakkers gæster kunne købe mad og drikke og nyde udsigten.

Hørgdalhuset