Pattedyr, krybdyr og insekter i Rold Skov

Med sine 8.000 ha giver Rold Skov plads til en lang række pattedyr i alle størrelser fra den få cm store dværgspidsmus til kronhjorten - skovens ukronede konge.

Alle vore vilde landrovdyr findes i Rold Skov: ræv, grævling, odder, brud, lækat, ilder, hus- og skovmår. Måske også ulv. I hvert fald er enkelte ulve set strejfe i området. Dertil kommer otte arter af flagermus samt et ikke nærmere defineret antal gnavere med egernet som det mest spektakulære.

Skoven huser også en lille bestand af rådyr, som træffes stort set overalt. Bestanden af kronvildt er den oprindelige, danske kronvildtstamme, og den er de senere år vokset til omkring 1000 dyr. De foretrækker de mindst befærdede områder i skoven.

DYREARTER I ROLD SKOV
Egern
Egern
En livlig og charmerende gnaver.
Kronhjort. December 2022. Foto: Kurt Nørmark
Kronvildt
Danmarks største, vildlevende pattedyr.
Ræv
Ræv
Altædende og alle steder.
Odder
Odder
Vandløbenes sky beboer
Svensk ulv. Foto: Ulf Jonasson
Ulv
Ulven - hadet og elsket.