Odder

Odderen hører til mårfamilien og er således i familie med den nordamerikanske mink, som den ofte forveksles med, idet begge arterne ynder at færdes i og langs vore vandløb. Odderen er dog væsentlig større end minken – en mink er højst omkring en halv meter i længden mod odderens 85 – 130 cm.

Odderen er tilpasset et liv i vandet. Det er i dette element, at den finder det meste af sin føde, der for størsteparten udgøres af fisk. Hunodderen har ofte sin hule i en åbrink sommetider endda med indgang under vandet. I hulen fødes ungerne, typisk to eller tre, som hunnen tager sig af alene. Udenfor parringstiden lever han- og hunodderne adskilt.

Odderungerne færdes sammen med hunnen fra de i en alder af to måneder forlader hulen til de er omkring ét år gamle.

Odderen er mest aktiv i døgnets mørke timer, så hvis du vil se odderen i dens naturlige element, så skal du en lys sommeraften sætte dig lidt på afstand af f.eks. Lindenborg Å og væbne dig med tålmodighed. Måske er du heldig at få den elegante fisker at se. Hvis ikke er chancen for, at du har haft en herlig naturoplevelse, alligevel stor.

Odder