Egern

Efter et voldsomt fald i 1980’erne er egernbestanden nu atter på fode. Der har været mange teorier fremme omkring egernets markante tilbagegang, men i dag er de fleste forskere enige om, at bestandens voldsomme dyk skyldtes fødemangel. Selv om egernet har et bredt menukort, så er hovedføden, især om vinteren, frø af nåletræer. Hvis fyrre- og grantræernes frøsætning svigter flere sæsoner i træk vil det uværgeligt gå ud over egernet.

Om sommeren er den livlige gnaver ikke så sårbar; da kan den finde friske skud, som den gerne supplerer med animalsk føde som for eksempel fugleunger, hvis lejligheden byder sig.

Egernet bygger reder i træerne. Her fødes ungerne og her sover egernet i de mørke timer i årets kolde måneder. Den kugleformede rede kan være op til en halv meter i diameter og består udvendig af kviste og smågrene. Indvendig er den lune rede foret med blade, mos, lav, barkstrimler og hår.

Egernet forekommer i tre farvefaser: rød, brun og sort. I Rold Skov har vi flest af de røde og brune typer, skønt det sorte egern findes flere steder i skoven.

Egern