Ulv

Ulven vendte tilbage til Danmark næsten 200 år efter, at den blev udryddet. Den første ulv - var en død hanulv - blev fundet i Thy i november 2012.  Siden er der konstateret sikre spor af ulve mange steder i Jylland, og flere steder i Midt- og Vestjylland har ulvepar fået unger.

I Rold Skov er der endnu ikke fundet sikre spor af ulv. En enlig ulv er fotograferet lige vest for skoven, og flere personer har set dyr, de var overbevist om var ulv. Ligeledes er der fundet døde rådyr, som bærer tydelige tegn på at være dræbt af et stort rovdyr. Det kan have været store hunde, men Rold Skov med sin store bestand af vildt og mange mennesketomme områder er et af de 10 steder i Jylland, hvor Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet regner med, at ulven kan slå sig ned og danne en egentlig, fastboende bestand.

Læs mere på Ulveatlas

Svensk ulv. Foto: Ulf Jonasson