Rebild Bakkers geologi og landskab

 

Rebild Bakker er såkaldte "falske bakker".  Fra plateauet på toppen har smeltevandet efter istiden skåret dybe smeltevandskløfter ned til ådalen, som får området til at fremstå som et bakkelandskab.

Niveauforskellen er efter danske forhold imponerende. Næsten 100 meter er der fra ådalens enge til de højeste toppe.

På siden af bakkerne kan man se flere vandrette terrasser. Det er gamle kystlinjer, som er formet af havet, der helt op i bronzealderen nåede ind til Rold Skov-området.

Fordi jorden er sandet, var Rebild og omegn et af de første steder, mennesket bosatte sig og begyndte at dyrke jorden med primitive redskaber. Jorden blev hurtigt udpint og opgivet til dyrkning og i stedet anvendt til græsning, og dermed blev det nuværende hedelandskab skabt.

Naturen i Rebild Bakker udgøres i dag af en mosaik af hede og gammel forkrøblet bøgeskov med indslag af enebær. Ved foden af bakkerne springer rene, vandrige kilder med et sjældent dyreliv: Kovads Bæk og Ravnkilde. Store dele af bakkerne afgræsses med får for at pleje lyngen og forhindre, at området springer i skov. 
Blåbær, tyttebær og sortebær er sammen med lyngen det naturlige bunddække, men flere steder har den agressive og hurtigtsvoksende ørnebregne trængt sig på. Den skal holdes nede for ikke at overtage bakkerne helt.

Blomstrende lyng i Rebild Bakker