Kvækerfinke

Kvækerfinken minder meget om vores hjemlige bogfinke, men især hannen adskiller sig fra bogfinken med sine sorte og orange farver. Ses kvækerfinken i flugt, lyser den hvide overgump markant op. Lige som bogfinken besøger kvækerfinken gerne foderbrættet om vinteren.
Antallet af overvintrende kvækerfinker i Rold Skov svinger meget fra år til år. Ynglesuccesen i de norske og svenske yngleområder kombineret med bøgens frøsætning er afgørende faktorer.
Kvækerfinken har fået sit navn efter det karakteristiske kald, der tydeligt kan høres, når en flok drager gennem bøgeskoven. Kaldet må dog nærmest beskrives som et langtrukkent ”tjæææææk” end som et ”kvæææææk”.

Kvækerfinke