Rød glente

Den røde glente er stadig ikke nogen almindelig ynglefugl i Danmark, selv om bestanden er gået frem i de seneste år. Som trækfugl er glenten knap så sjælden – især under forårstrækket fra maj til juni.

Den røde glente er det åbne lands fugl, der dog skal have et skovbryn eller i det mindste en mindre skov at yngle i. Glentens menukort er meget bredt; fugle, småpattedyr, insekter, men frem for alt ådsler.

Den røde glente er en relativ stor rovfugl – tydeligt større end musvågen, om end den virker mere slank og elegant. Den kendes nemt på sin kløftede hale.

Rød glente