Spætmejse

Ser du en lille fugl løbe ned af en træstamme med hovedet forrest, så er det spætmejsen, du er stødt på. Det er den eneste af Rold Skovs fugle, der mestrer den disciplin.
Spætmejsen kan du opleve året rundt. Den er ikke alene standfugl, men også overordentlig stedfast. Typisk holder spætmejser sammen parvis, og de forlader kun territoriet, hvis fødemangel tvinger dem til det.
For at klare den hårde konkurrence om redehullerne fra især stære, har spætmejsen udviklet en særlig adfærd. Ved hjælp af ler tilpasser den redehullets størrelse, så større fugle ikke kan komme ind. De mindre hulrugere, som for eksempel blåmejse og musvit kan spætmejsen sagtens holde ude. Det er hunnen, der tager sig af dette murerarbejde.
Om efteråret samler spætmejserne frø, som de deponerer rundt omkring i deres territorier. Det hænder ofte, at et depot ikke bliver fundet, hvorved frøene får lov at spire næste forår. Spætmejsen er på den måde medvirkende til planternes spredning i skoven.

Spætmejse på vej ned ad træstamme