Natravn

Det er ikke nemt at få øje på en natravn i døgnets lyse timer. Da sidder den ofte ubevægelig på en væltet træstamme eller direkte på jorden og stoler 100% på sin fantastiske camouflage. Om natten er den derimod ikke så svær at registrere, når den går på vingerne med sin ejendommelige snurrende lyd.

Der er ingen tvivl om, at de mange stormfældede områder har gjort Rold Skov-området mere attraktivt for Natravnen. 
Den mystiske, nataktive fugl har førhen været genstand for megen overtro. Alene fuglen latinske navn Caprimulgus (Gedemalkeren) vidner om dette. Fuglen blev ofte set i forbindelse med husdyr. Man troede simpelthen, at den sære skabning malkede husdyrene i nattens mørke. Forklaringen er dog ganske simpel: hvor der er husdyr er der også insekter, som natravnen langt foretrækker frem for mælk...

Natravn i flugt