Rørsanger

Rørsangeren er en lille brunlig fugl, der næsten har samme farve som visne tagrør.

Ved Gravlev Sø dukker rørsangeren typisk op i starten af maj. Den har sit territorium helt ude i den våde del af rørskoven.

Man kan ikke beskylde rørsangeren for at synge smukt, men den monotone skurrende sang hører nu engang foråret til.

Rørsanger