Vindrossel

Vindroslen har kun ynglet ganske få gange i Danmark. Dens udbredelse som ynglefugl strækker sig fra Island og det nordlige Skandinavien til langt ind i Rusland. I milde vintre overvintrer der gerne nogle tusinde vindrosler i Danmark, men ellers tilbringes den kolde tid primært i det sydvestlige Europa.
Vindroslen er mindre end den nærtbeslægtede solsort. Fuglen har fået sit navn efter de rustrøde strøg på siden og på undervingerne.

Vindrossel