Natugle

Natuglen er en af de fuglearter, som har brug for store, gamle løvtræer. Selvom den en sjælden gang kan yngle i åbne reder, foretrækker den gamle, hule træer.
Natuglen lever hovedsagelig af mus, men også småfugle, frøer, stålorme og insekter står på menuen. Blandt insekterne går det mest ud over de store, langsomme og nataktive biller som for eksempel oldenborren.
Når nattens jagt er afsluttet, vender natuglen tilbage til sit hul. Også som opholdssted om dagen er de hule træer uglens favoritter. Der kan den nemlig gemme sig for de mobbende småfugle og skovskader, der virkelig kan være en sand plageånd for den natarbejdende ugle.
Natuglen er udbredt over hele skoven. Dens karakteristiske tuden kan høres året rundt, men er dog mest intens fra januar til marts - april, hvor yngleterritoriet for alvor skal hævdes.

Natugle i hult træ