Kernebider

Kernebideren foretrækker gammel blandet løvskov og yngler også gerne i store gamle haver. Her anbringer den sin rede, gerne højt, i et gammelt løvtræ. Fuglen er meget diskret i yngletiden og opdages som regel kun, når den udstøder sit, ikke særligt kraftige korte flugtkald.

Kernebidere kan visse steder yngle meget tæt, da de ikke er særligt territoriehævdende. I Rold Skovområdet findes kernebideren stort set overalt, hvor biotopen passer den.

Kernebider på snedækket gran