Hejre

Den næsten én meter høje fiskehejre er et fascinerende indslag ved skovens søer og vandløb, når den står helt stille på lavt vand og lurer på sit bytte. Når byttet er spottet, skyder hejren lynhurtigt sin lange hals frem og hugger til.

Fiskehejrens navn er meget sigende. Størstedelen af dens føde udgøres af småfisk – den kan dog tage fisk på helt op imod 30 cm. Menuen udvides af og til med mus, mosegrise og fugleunger.

Fiskehejren yngler i kolonier, der anbringes højt oppe i træer. Kolonien anlægges som regel tæt på egnede fourageringsområder, selvom fiskehejren ofte flyver langt for at finde føde.

Når vinteren sætter ind, trækker de fleste af vore hejrer længere ned i Europa. Enkelte hejrer bliver og tager kampen op mod den danske vinter, hvilket kan gå grueligt galt, hvis vi får en lang isvinter, der lægger låg på hejrernes spisekammer.

Fiskehejre