Skovhornugle

Skovhornuglen træffes typisk i skovbryn eller i små nåletræskulturer med let adgang til åbent land, hvor den jager om natten. At skovhornuglens foretrukne jagtmarker er det åbne land bekræftes af  fødeundersøgelser. Man har ved at undersøge gylp fra skovhornugler fundet frem til, at omkring 70 % af føden udgøres af markmus.

Om vinteren kan man træffe flokke på op imod 20 skovhornugler på faste overnatningspladser. På disse vinterstader, som de kaldes, sidder uglerne sammen og hviler om dagen.

Skovhornuglen laver ikke selv en rede, men anvender andre fugles reder – især er kragereder yderst velegnede til et kuld skovhornugleunger. Hannens tuden er et ret dæmpet ”oh-oh-oh”, der gentages mange gange, men ikke kan høres ret langt væk. Det er især fra sidst i marts til hen imod slutningen af april, at skovhornuglens tuden kan høres.

Skovhornugle