Blåmejse

Blåmejsen kender mange fra havens foderbræt eller fuglekasser, men den er også en skovfugl.
Den yngler tidligt på foråret. Har vinteren været mild, kan den allerede lægge sit første kuld æg i begyndelsen af april.
Blåmejsen er en lille fugl, og den kan derfor yngle i meget små redehuller. Det betyder sammen med det tidlige yngletidspunkt, at konkurrencen med den noget større musvit begrænses.
Uden for yngletiden kan du træffe den lille blåmejse i moser og rørskove, hvor den kan ses afsøge tagrørene for insekter som for eksempel bladlus.

Blåmejse