Fugle i sommerskoven

Fra omkring Sankt Hans aftager fuglesangen markant. For mange fugle er den værste travlhed ovre. Ungerne er fløjet fra reden, og territoriet skal ikke længere forsvares så indædt som i den hektiske forårstid. Det er dog ikke alle fugle, der  holder sommerferie. En del småfugle får både to og tre kuld, og skovens duer kan yngle helt hen i det tidlige efterår.
Gennem hele sommeren kan du høre den lille gærdesmutte synge med sin, i forhold til fuglens størrelse, imponerende røst. Gærdesmutten holder ofte til i store, nyligt fældede lysninger, især hvis der ikke er ryddet alt for pænt op. En anden fugl, der kan ses på samme lokalitet, er rødrygget tornskade. Den yngler sent, og du kan derfor typisk se dens store unger sidde i toppen af en kvasbunke eller busk og vente på forældrefuglenes forsyning af insekter.
Skulle du få lyst til at tage på fugletur i sommerskoven, kan det anbefales at opsøge steder med vand. Her vil der typisk være et lidt højere aktivitetsniveau end i skovens mere tørre dele.

Der er mange muligheder for en god vandretur med fuglene i fokus. Under de enkelte fuglearter kan du finde turforslag, men skal vi anbefale en rigtig god ”sommerfugletur”, er det en vandretur fra P-pladsen ved Lars Kjærs Hus hen forbi Ravnkilde. Når du kommer hen til Bundgården umiddelbart nord for Ravnkilde, så tag et stop og kig ud over Gravlev Sø; her vil du ofte kunne opleve adskillige fiskehejrer, der fisker på det lave vand. Ved Bundgården kan du fortsætte nordpå, krydse Lindenborg Å før Lille Blåkilde og fortsætte til Gravlev og videre ad stien tværs over ådalen til Rebild Bakker. Er den tur lidt forlang, kan du gå tilbage ad samme vej, som du kom.

Bøg og eg i sommerdragt