Fugle i vinterskoven

En gang imellem brydes vinterskovens stilhed af en blandet flok fugle, der flyver fra træ til træ i jagten på føde. Disse flokke kaldes mejsetog. De består mest af mejser, men også træløbere, fuglekonger og måske en gang imellem en enkelt stor flagspætte, der blander sig i flokken.
Floklivet har den fordel, at der er flere vagtsomme øjne til at holde øje med fjender. Der hersker dog et tydeligt hierarki i det enkelte mejsetog. De mindste og svageste arter som f.eks. fuglekonge og sortmejse fortrænges til de yderste kviste, hvor chancen for at blive snuppet af en sulten spurvehøg er størst.
Kulden tager mange af de småfugle, som ikke er draget længere sydpå til varmere himmelstrøg. Under en rigtig hård isvinter dør op mod 90 % af småfuglene.
Besøger du nåleskoven om vinteren midt i denne for dyr og fugle så barske årstid, kan du opleve noget så specielt som en fugl, der yngler her i årets koldeste måneder. Det er den lille korsnæb, hvis ynglesæson følger grantræernes frøsætning. Ungerne fodres med de næringsrige koglefrø, som den voksne korsnæb behændigt piller ud fra grankoglerne med sit specielle næb.
Du kan også være heldig at løbe ind i en af de store flokke af kvækerfinker, der bevæger sig fra bøg til bøg i deres søgen efter føde. Det er fugle nordfra, der nogle år kan optræde i tusindtallige flokke i Rold Skov.

Nøgne bøgestammer og -grene i sne