Skovpiber

Skovpiberen ser måske ikke ud af så meget med sin uanselige, brunspættede dragt, men dens sangflugt er noget helt for sig selv og røber ofte fuglens tilstedeværelse. Skovpiberen stiger til vejrs fra toppen af en busk eller et træ samtidig med, at den begynder at synge. Pludselig lader den sig dale ned med stive vinger og hængende ben og lander igen i toppen af en busk eller et træ.

Skovpiberen anbringer sin rede på jorden og kan i gode somre, hvor vejret giver mulighed for rigelig insektfangst, få op til tre kuld.

Skovpiberen overvintrer i Afrika og indfinder sig i Rold Skov-området sidst i april eller først i maj. Skovpiberen er en af de almindeligste fugle i det nordlige Skandinavien, og under trækket nordpå gæstes Nordjylland af store mængder. I løbet af august og hen i september drager skovpiberen atter mod de afrikanske overvintringsområder.

Skovpiber