Blågrøn star

Et halvgræs med blågrønne strå og blade, 15-50 cm høj. Blomsterstanden rummer øverst 2-3 siddende hanaks og nederst 2-3 stilkede, ofte hængende, sorte hunaks. Blomstrer maj-juni.
Blågrøn Star vokser på kalkrig eller leret jordbund, både halvtørt på overdrev og fugtigt ved kildevæld og i kær.
Med sine blågrønne stængler og blade og sorte, hængende hunaks er Blågrøn Star en let kendelig og smuk indikator på kalkholdig naturtype.
Blågrøn Star er almindelig i Danmark.

Blågrøn star