Hjertegræs

Et smukt 20-50 cm højt græs, der ved blomstring ikke kan forveksles med andre græsser. Løst tueformet og med korte og flade blade. Toppen er 7-12 cm med udspærrede, spinkle grene med hjerteformede, brunviolette småaks. Blomstrer juni-juli.
Hjertegræs vokser i Danmark på halvtørre kalkholdige eller lerede skrænter og enge. I Nordjylland er Hjertegræs overvejende knyttet til kalkoverdrev, kridtgrave og rigkær.
Hjertegræs er almindelig i det nordjyske kalkområde og i det østlige Danmark. Planten er yndet til blomsterbinding. I Skillingbro er bestanden dog begrænset og bør ikke plukkes.

Hjertegræs