Gul anemone

Blomstrer fra sidst i april til hen i maj
Op til 20 cm høj
Gule blomster med oftest seks kronblade
Opret stængel
Blade stilkede og fligede

Den gule anemone har en udpræget østlig udbredelse i Danmark og er ikke almindelig i Rold Skov. Faktisk er det tvivlsomt, om den er naturligt forekommende. Men planten kan ses enkelte steder i Lunden ved Buderupholm.

Ligesom den hvide anemone indeholder gul anemone giftstoffet anemol.

Gul anemone