Almindelig bingelurt

Blomstrer i april – maj
Op til 30 cm høj
Blomster grønne undselige
Blade ovale savtakkede sidder parvist modsat

Står ofte i tætte bestande på god muldbund i løvskov. Ligesom flere af de andre planter i bøgeskoven, starter bingelurtens blomstring inden bøgen springer ud. Bladene er anbragt vandret for at kunne udnytte lyset mest muligt.
Bingelurt er giftig – især roden og frøene.

Almindelig bingelurt