Kærmysse

Blomstrer i juni
Op til 20 cm
Kolbeformet blomst omgivet af et stort hvidt hylsterblad
Blade store, hjerteformede, blanke

Kærmysse er en udpræget sumpplante, Den gror typisk i kanten af skovmoser, hvor den kan danne tætte bestande. Planten er temmelig sjælden i Danmark. I Rold Skov kan du finde en fin bestand i Dragmosen umiddelbart syd for Skørping.
På trods af at planten er giftig er dens stivelsesholdige rod førhen blevet anvendt til at blande i mel, når det hen på året tyndede ud i lagrene. Når roden blev kogt, revet og tørret forsvandt den værste giftighed.

Kærmysse