Blåhat

Blomstrer i juni - august
Op til 80 cm høj
Blomsterhovedet består af en mængde små blegviolette blomster samlet i en stor kurv
Blade grågrønne og lådne

Blåhat kan ses mange steder langs skovvejene og i lysninger, hvor der er tør og sandet bund.
Når planten har sat frø bliver stænglen slap. Planten lægger sig langs jorden, og myrer slæber frøene bort, for at fortære det olieholdige legeme, der sidder fast på frøet. Selve frøet spiser myrerne ikke. Den kan så spire, der hvor det er bragt hen. På den måde spredes planten.

Blåhatten er helt afgørende for, at den lille blåhat-jordbi kan overleve. Bien lever kun af nektar og pollen fra blåhattens blomster.

Blåhat indeholder forskellige garve- og bitterstoffer. Den blev tidligere anvendt medicinsk som kur mod skab og syfilis. Planten har feberstillende, sårhelende og sveddrivende virkning. Kan også bruges til garnfarvning. Bladene farver grønt og blåt.

Blåhat