Almindelig mælkeurt

En spinkel plante med 10-20 cm svage, ugrenede og opstigende stængler. Talrige spredtsiddende blade der er lancetformede, glatte og mørkegrønne. Nedre blade bortvisner tidligt. Blomsterne sidder i endestillet klase. Blomsterfarven er variabel, men oftest smukt himmelblå. Blomstrer juni-august.
Planten vokser på halvtør kalkholdig, sandet eller humusrig jordbund. Med sin spæde vækst er almindelig mælkeurt sårbar for tilgroning og forekommer derfor oftest på græssede overdrev.
Almindelig Mælkeurt forekommer spredt over det meste af Danmark.

Almindelig mælkeurt