Vild gulerod

Vild Gulerod vokser på tør og kalkholdig jordbund. Den forekommer almindeligt udbredt over hele landet. Det er denne skærmplante, der er stamform til dyrket gulerod.

Stænglen er massiv, furet og stivhåret. Bladene har smalle afsnit. Blomsterskærmene er konkave, blomsterne hvide, eventuelt enkelte purpurrøde midt i skærmen. Den vilde stamform har en mindre, hvid og mere sej pælerod end den kendte, dyrkede form. Ved knusning af blade mellem fingrene dufter det behageligt og umiskendeligt af gulerod.

Blomstrer juli-august.

Vild gulerod