Afbidt høgeskæg

En smuk kurveplante med lådne, mælkebøttelignende rosetblade. Stænglen er 30-70 cm høj, ugrenet og uden blade. Blomsterkurvene sidder i halvskærm, og kronerne er bleggule. Planten blomstrer i juni.
Plantens ejendommelige navn hentyder til ”afbidt” udseende af jordstængel.
Afbidt Høgeskæg vokser på kalkoverdrev og i kalkholdige kær (rigkær). Planten kendes i dagens Danmark kun fra nogle få steder i det nordjyske kalkområde.
Efter rydning af trævækst i Skillingbro kridtgrav er antallet af blomstrende individer steget markant.

Afbidt høgeskæg