Bakke-stilkaks

Et ret stort græs, 40-100 cm højt. Det kendes bl.a. på at have strå med korthårede knæ. Bladene er lidt stive og har ru overside. De er desuden spredthårede og med tydelige midtstreng. Stråene er oprette, og akset er åbent med 5-15 siddende småaks.

Blomstrer i juni-juli.
Bakke-stilkaks danner store bestande, undertiden sterile. Bestanden i Skillingbro Kalkgrav er således overvejende steril. Græsset formerer sig derfor væsentligt ved krybende jordstængler.
Bakke-Stilkaks er sjælden i Danmark. I Nordjylland vokser den kun enkelte steder på kalkoverdrev og i kridtgrave.

Bakke-stilkaks