Skov-fladbælg

En temmelig stor, klatrende plante af ærteblomstfamilien. Let kendelig ved en 50-180 cm lang, bredvingede stængel og bladstilke. Bladene har et par store lancetformede småblade, der ender i en slyngtråd. Blomsterne er rosenrøde og sidder i en langstilket klase. Planten blomster i juli-august.
Skov-Fladbælg vokser i skovkanter, hegn og på skrænter. Den er ikke knyttet til kalkjord. I Skillingbro vokser den på tør og sandet skræntjord, uden for kridtgraven. Med sine slyngtråde kan planten komme frem i lyset på voksestederne, der ofte rummer krat og anden høj plantevækst.
Skov-Fladbælg vokser hist og her i det østlige Danmark, men er ret sjælden i Nordjylland.

Skov-fladbælg