Lav tidsel

En lavtvoksende kurvplante, kun med rosetblade. Bladene er fjerfligede, mørkegrønne på oversiden, lysegrønne og dunede på undersiden. Bladene er tillige stærkt tornede. Planten udvikler kun én siddende og rødblomstret kurv.

Blomstrer juli-august.
Lav Tidsel vokser på kalk- og lerholdige skrænter og overdrev, ofte på nordvendt terræn. Med sin tornede og lave vækst er planten særligt tilpasset græsning. Den fortrænges ved tilgroning.
I Nordjylland er Lav Tidsel udpræget knyttet til naturtypen kalkoverdrev, hvor den er almindeligt forekommende.

Lav tidsel