Ravnkilde

Den smukkeste kilde i Rold Skov er Ravnkilde, en sumpkilde beliggende nordvest for Rebild Bakker. Kilden forsyner Lindenborg Å med 60 liter rent kildevand i sekundet.
På grund af kildens konstante temperatur på ca. 7,5 ° c udfolder der sig her et fantastisk liv året rundt. Sommerfuglemyg, vårfluelarver, ferskvandstanglopper og et utal af andre insekter trives i det iltrige vand, og gør Ravnkilde til en af bjergvipstjærtens foretrukne jagtmarker.
Kildens plantesamfund er enestående. Selve kildevældet er dækket af forskellige typer kildemos. Langs de rislende løb gror sideskærm, tykbladet ærenpris og vandkarse for at nævne nogle få af kildens karakteristiske planter.
Ravnkilde er den eneste kilde man må gå i. Det vil sige, man kan passere kildens afløb over grusvejen ved at benytte en række trædesten. Selve kilde må selvfølgelig ikke betrædes.

Ravnkilde