Store Blåkilde

Store Blåkilde er en af Rold Skovs mest besøgte seværdigheder. En kort spadseretur fører til en af Danmarks største bassinkilder og også en af de mest vandrige. Selve bassinet i kilden er 12 meter bredt og 4 meter dybt. Vandet vælder frem fra kalkholdige sprækker i undergrunden, hvor grundvandet samles og presses frem under tryk.

Store Blåkilde var tidligere anset for at være Rold Skov områdets mest vandrige, men det er faktisk Lille Blåkilde og Blåhøl, der skiftes til at være de mest vandgivende med omkring 150 l pr. sekund. Selve Store Blåkilde giver omkring 80 l vand i sekundet, men der er desuden mange små kilder i det kærområde, kilden ligger i. Der er altså et vældigt vandtryk fra neden lige her, og det har man tidligere udnyttet til at forsyne kreaturer i engene med drikkevand. Man bankede simpelthen et hult rør ned i engen, og så sprøjtede kildevandet lystigt op.

Vandet i Store Blåkilde er krystalklart og helt blåt. Bunden består flere steder af ren kalk, og sand- og kalkpartikler viser tydeligt, hvor vandet vælder frem. Kalken er hemmeligheden bag det blå vand, som året rundt er 7-8˚ varmt, bestemt af omgivelsernes årlige gennemsnits-temperatur.

Mange steder står skrevet, at Store Blåkilde er afløbet fra Madum Sø, men det er der intet bevis for. Der er dog næppe tvivl om, at søerne og kilderne i Rold Skov er dele af et stort, underjordisk vandsystem. Helt sikkert er, at Store Blåkilde føder Villestrup Å, og at hovedparten af det vand, der løber ud i voldgraven ved Willestrup Slot, kommer fra Store Blåkilde. 

Store Blåkilde har nok sit navn fra det usædvanlige safirblå vand. En anden teori går på, at navnet er afledt af Blotkilde (offerkilde). Lokalt går der historier om offergaver fra oldtiden, som er blevet fisket op af kildens dyb. Ingen af disse har dog fundet vej til museernes montrer. Endnu i forrige århundrede var det skik, at herremændene fra herregården Willestrup kastede sølvmønter i kilden, inden de red ud på jagt.

Store Blåkilde