Pibet trådkølle

Den besynderlige svamp pibet trådkølle gror på døde, begravede grene. Den er vidt udbredt i Rold Skovs løvskovsområder, men nem at overse, selv om den ofte bliver over 20 cm høj.

Et af de sikre steder at finde den i oktober – november er ved P-pladsen nord for Hollandshus.

Pibet trådkølle