Almindelig kantarel

Kantarellen er svampesamlerens storvildt. Spørger man en skovgæst med kurven fuld af kantareller, hvor hun eller han har fundet dem, bliver vedkommende oftest lidt fjern i blikket og svarer ”den vej” med en lidt diffus håndbevægelse.
Kantarellen er en af vore tidligt forekommende svampe. I våde somre kommer de frem allerede i løbet af juli, men de kan findes langt hen på året, hvis vejret er mildt.

Kantarellen er ikke nogen sjælden svamp i Rold Skov, omend den optræder langt mere talstærkt i de nordvestjyske klitplantager. Vejkanter, under bøgeblade og gemt i mos og lyng er gode steder at søge.

Almindelig kantarel